พลับพลาริมน้ำ

พลับพลาริมน้ำ

เป็นศาลาอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณศรี ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ บางโอกาสใช้จัดแสดงนิทรรศการ และใช้เป็นอาคารรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี