เรือนอาศรมศึกษา

เรือนอาศรมศึกษา 

เรือนอาศรมศึกษา เดิมชื่อ “อาคารหงส์อัศเวศน์” เป็นบ้านของตระกูลอัศเวศน์ ได้ถวายให้วัดอัมพวันเจติยารามไว้เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์เท่านั้น เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขออนุญาตรื้อถอนมาปลูกสร้างใหม่ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เนื่องจากเป็นอาคารไม้ที่เมื่อปรับปรุงแล้วจะงดงาม เข้ากับหมู่อาคารเรือนไทยที่มีอยู่ในอุทยานฯ และจะได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่อ่านหนังสือของประชาชนทั่วไป มูลนิธิฯ จึงได้จ้างช่างไม้โบราณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีฝีมือด้านสร้างบ้านไทย มาซ่อมแซมก่อสร้าง แต่ขณะรื้อถอนอาคาร ปรากฏว่า ไม้ส่วนใหญ่ที่คิดว่าไม่ต้องซื้อใหม่ พังชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถนำมาปลูกสร้างใหม่อีกต่อไปได้ จำเป็นต้องซื้อไม้ใหม่เกือบทั้งหมด จึงได้มีการแก้ไขแบบแปลน โดยเพิ่มระเบียงอาคารขนาด ๓x๙ เมตร ออกไปทางด้านข้างของอาคารทั้ง ๒ ด้าน เพิ่มฝ้าเพดานทั้งในอาคารและระเบียง ปรับปรุงบันไดอาคาร ทำลูกกรงระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ๒ ด้าน จัดทำเชิงชายด้วยไม้สักฉลุรอบอาคาร จัดซื้อกระเบื้อง มุงหลังคาเพิ่มเติม พร้อมทั้งปูกระเบื้องเคลือบพื้นชั้นล่างทั้งหมด รวมค่าใช้จ่าย ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้ตั้งชื่ออาคารหลังดังกล่าวว่า “อาศรมศึกษา”

ต่อมา ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนมไทย โดยรวบรวมขนมไทยหลากหลายชนิดมารวมไว้ ในรูปแบบจำลองที่ทำจากวัสดุเรซิ่นให้มีความเหมือนจริง อาทิ ขนมในหม้อดิน ขนมตาล ขนมต้น ขนมมงคล ๙ อย่าง ขนมไทยในขวดโหล เช่น อาลัว ถั่วทอด กล้วยฉาบ ขนมหน้านวล มะพร้าวแก้ว เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นขนมไทย ซึ่งมีทั้งความอร่อยและยังมีความวิจิตรบรรจงของขั้นตอนวิธีการทำที่งดงามด้วย ให้เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทยแต่ละชนิด

และเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นห้องจัดนิทรรศการหุ่นกระบอก โดยจัดแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี ในรูปแบบสื่อของจริง สื่อวีดิทัศน์ และสื่อชุดนิทรรศการหุ่นกระบอกอินเตอร์แอคทีฟ