กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. ณ เรือนอาวุธสร้าง ในอุทยาน ร.๒

เชิญชมการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงอังกะลุงพันปี สภาวัฒนธรรมตำบลบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม และวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และรำพลายชุมพล โดยศิลปินจิตอาสา

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ อย่างเคร่งครัด

สามารถรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live : เพจ อุทยาน ร.๒

สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ / Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง