มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่
ข่าว

โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่

ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ลายไทยขั้นพื้นฐาน

ระดับ ๕ มีผลงานดีที่นำผลงานมาแสดงในวันงานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2561 ถวายทอดพระเนตร แด่องค์ประธานมูลนิธิฯ


เด็กชายฐปกรณ์ สำเภาทอง
โรงเรียน ถาวรานุกูล

เด็กชายพิทยุตม์ ทองสุข
โรงเรียน ศรัทธาสมุทร

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ จตุสัตถาพร
โรงเรียน ถาวรานุกูล

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒

admin

การแสดง ชุด ระบำกินรี เเละรำวงมาตรฐาน

admin

เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒

admin
กำลังโหลด....