มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าว อุทยาน ร.๒

เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ขอเชิญเที่ยวชมงาน เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒

🔹ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เชิญชมการฝึกหัดโขน-ละคร เเละการสอนดนตรีไทยของนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ เเละคีตศิลป์
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. การแสดงโดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ
๑. ชุด ระบำกินรี
๒. รำวงมาตรฐาน

🔹 ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เชิญชมการฝึกหัดโขน-ละคร เเละการสอนดนตรีไทยของนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ เเละคีตศิลป์
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เชิญชมการบรรเลงดนตรีไทย เพลง ไกรลาศสำเริง ประกอบระบำจากบทละคร เรื่อง มโนราห์ โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ

🔹 สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox Facebook หรือ โทร ๐๓๔-๗๕๑๓๗๖ , ๐๓๔-๗๕๑๖๖๖

บทความที่เกี่ยวข้อง

เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.๒

admin

เชิญร่วมประกวดรำวงตามบทร้อง (พื้นบ้าน)

admin

การแสดง ชุด ระบำกินรี เเละรำวงมาตรฐาน

admin
กำลังโหลด....